INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Zespół Podstawowych Problemów Badawczych Budownictwa

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel.022-825-20-17, fax. 022825-79-70, e-mail: Jerzy.Kowalewski@itb.pl

BAZA DANYCH o zagrożeniach, awariach 
i katastrofach budowlanych
ZESTAWIENIA

Internetowa wersja BAZY DANYCH                                    Realizowane są wyłącznie ZESTAWIENIA      

Początek      Koniec 

Cała baza danych zawiera 2952 rekordy

Proszę wybrać okres jakiego ma dotyczyć zestawienie.

Następnie korzystając z przycisków po lewej stronie proszę wybrać typ zestawienia jakie ma być przygotowane.

©2005 Copyright ITB - Wszelkie prawa zastrzeżone                                                                  Dodatkowe informacje